Õppe- ja Teraapiapark

2016 – 2017

Projekti toetab LEADER tegevusgrupp Järva Arengu Partnerid JAP

 

jap_logo_450  2012leaderlogo

projekti nimi: ÕPPE- JA TERAAPIAPARK

viite nr.: 619216510495

kogumaksumus: 21 724 eurot (koos KM-ga)

toetuse summa: 16 690 eurot

projekti kirjeldus:

Loodav miniatuurne pinnasereljeefne matkarada ning erinevad maastikuelemendid võimaldavad arendada teenuseid väga erinevatele sihtrühmadele ning erinevatel eesmärkidel – õppe- ja teraapiatööst kuni tööpraktika ja kogukondlike ühisüritusteni. Projekti esimese sammuna koostatakse maastikuprojekt, mille alusel luuakse õppe- ja teraapiapark koos vajalike elementide ja varikatustega.

Esmane visand

Orto_droon

Milleks selline projekt?

Õppesuunda toetavaid projekte ja koolitusi oleme seni läbi viinud kas Seminarimajas või väliklassis. Nimetatud kohtadesse mahub ära kenasti väiksem grupp kuni 10 osalejaga. Kui aga koolitusele tuleb kogu klass või suurem grupp inimesi siis on ruumid ja õueklassid väikesed ning seni pole saanud planeerida tööd üheaegselt nii teraapia- kui õppesuunal. 

Teraapiasuund vajab kompaktsemat ja mitmekesisemat keskkonda, kus töös gruppidega oleksid erinevad samaaegselt läbiviidavad tegevused võrdselt nähtavad ja juhendatavad. Matkarada koos erinevate haljastuselementidega võimaldab gruppi paremini hallata ka tegevustel, kuhu on vaja kaasata mitmeid juhendaid. Erinevad keskkonnad, mis sel maastikul tekivad, toetavad erinevaid vajadusi, mis inimestel hobuste juurde tulles on. Erivajadustega inimesed on rohkem läbi erinevate tegevuste kaasatud.

Projektiga tahetakse viia tegevused veelgi suuremale alale, kus erinevaid tegevusi saab samaaegselt läbi viia mitmekesisemal ja samas ka turvalisemal alal kindlalt hallatavaks protsessiks, mis toetab nii kogemusõppe tegevusi erinevate sihtrühmade puhul kui ka teraapiatööd kogukonnas. Tekib läbimõeldud ja teadlikult kujundatud territoorium, kus hooldus- ja haljastustöödele saab kaasata nii vabatahtlikke kui pikaajalisi töötuid. Seni on neid kaasatud töödele hobuste metsaradade hooldamisel ning sõiduteede äärte koristamisel. Rajatav valgustuslahendus on lisaks vajaliku valguse andmisele ka taastuvate en.allikate kasutuse näidislahenduseks ning koolitusprotsessides kasutatav õppevahend. Samuti on rajatavad varikatused kasutatavad kui loodusehituse elusuuruses näidised ja „suurendatud õppevahendid“. (Oleme varasemalt loonud õppevahendi „Savimaja komplekt koolidele“, mis on savitehnikas ehitis, kus kasutatakse päikesepaneelilt saadavat voolu ruumi valgustamiseks ja telefoni laadimiseks.)  

Analüüs. Tuginedes oma ühingu eelmiste tegevusaastate kogemusele ja teenuse kasutajate tagasisidele ning ettepanekutele, saame väita, et nii erivajadustega inimestele kui kogukonna liikmetele puuduvad läbimõeldud ja toetatud tegevused looduskeskkonnas – keskkonnas, mis on andnud häid tulemusi nii teraapias osalenud inimestele kui pakkunud tulemuslikke võimalusi praktikumides ja kogemusõppe programmides osalejatele.

Projekti otsese tulemusena on 2017 aasta lõpuks loodud vastavalt maastikuprojektile kujundatud territoorium järgmiste elementidega:

  • Miniatuurne tervise- ja matkarada, mis kulgeb erinevate pargielementide vahel. See on seotud haljastusega ja on samas reljeefse struktuuriga, mis võimaldab mitmekesisemat liikumist ning on kohandatud ka ratastooliga liikumiseks;
  • Labürint: suur ja atraktiivselt kujundatud pinnasevorm, mida saab läbida ka koos hobusega;
  • Varikatused/väliklassid, mis võimaldavad ka sademete korral läbi viia koolitusi/õuesõpet gruppidele;
  • Puidust territooriumipiirded, mis piiritlevad tööala, jagavad selle sektoriteks ning tagavad ka turvalisuse töös hobustega;
  • Aiandusteraapia eesmärgil rajatud puude alleed ja pargi elemente ääristavad lõhna ja värvikirevad alad lillede ja põõsaste ning veesilmaga. Eelnimetatu on ka oluline osa ühingu keskkonnaharidus-programmidest;
  • Pargi matkaraja ning varikatuste valgustuslahendus taastuvatel energiaallikatel, kus elektri saamiseks kasutatkse nii päikesepaneele kui tuulegeneraatorit.

Projekti kaudseks tulemuseks võib pidada järgmisi loodud võimalusi:

        Olemas on:

  • mitmekülgne looduskeskkond huvi-, õppe- ja teraapiategevuse jaoks;
  • turvaline ja atraktiivne teraapiapark, kus saab töötada nii indiviidide kui gruppidega ning kaasata töösse ka erinevaid loomi, linde;
  • koht, mille hooajalistele hooldustöödele on võimalik kaasata vabatahtlikke ja töötuid (sotsiaalne kaasamine kogukonna liikmetele);
  • koht, kus korraldada kogukondlikke ühisüritusi.

drooniga3

Aitäh toetajatele!

 

TEGEVUSED 2016 – 2018:

2016 sügis – 2017 suvi:  Maastikuprojekti ja haljastuseskiisi koostamine

2017 mai – juuli:  Pinnasetööd, taimede istutused

2017 4.juuli:  Artikkel Järva Teatajas, 2017

2017 7.juuli:  Taimetalgud, plakat

2017 sügis/2018 kevad:  ehitamised – puitaed, väliklass, koobas, off-grid elektrivõrk