Meist

EQ_logo_II

ÜHINGU PEAEESMÄRK

 – arendada eneseteadvuse kasvu
läbi loodustunnetuse ja -keskkonna.

PEAMISED TEGEVUSALAD

 • Ratsutamisteraapia psühhosotsiaalne suund –
  (Equine Assisted Therapy and Learning)
 • Ökoloogilise elukeskkonna rajamine ja loodusehitus
 • Erinevad koolitusprojektid, heategevusprojektid

  MTÜ Equilibre on asutatud 2007. aastal mõttega luua
  Kesk-Eestisse koht, kus arendada sisemist tasakaalu
  (lad.k. aequilibrium, aequilibris– tasakaalus olema)
  ning enese- ja keskkonnateadlikkust läbi vahetu suhtlemise looduse ja loomadega.

 

MTÜ Equilibre on abiks olnud ka teiste vabaühenduste asutamisel, mis jagavad sarnaseid vaateid

või toetavad kohalikku elu. Oleme seotud järgmiste ühingutega:

MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee – www
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus – www
MTÜ Ökoehituse Ühing – www

MTÜ Järva Arengu Partnerid – www

MTÜ Eestimaaehitus – www

Oleme Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku üks asutajaliige – www

SEV Logo

ma%cc%88rgis_whitebg

Equilibre MTÜ eetilise tegevuse põhimõtted.

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab nii meie ühingu kui kõigi vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.
Eetikakoodeks, mida järgime, on täies mahus loetav portaalis Hea kodanik.

Meie Ühingu tegevuse mõju ühiskonnale on kaardistatud SIIN

Hobukooli Pargi uuring SIBREC projektile (ingl.k) –

Research_2016

Ühingu põhikiri on leitav siit –

EQ_pohikiri

Liikmete ja juhatuse nimekiri on leitav siit –
EQ_liikmed

Ühingu majandusaasta aruanded:

EQ Aruanne_2014

EQ_Aruanne_2011