MEIE KOOLITUSED KESKKONNAHARIDUSE
JA LOODUSEHITUSE VALDKONNAS


TULEMAS -

Sikupilli kooli lapsed TLUs

20.mai.2014

Toimub kogemusõppe projekti "Säästva arengu õppeprogramm ja süsiniku vähendamise õpetus koolides" tutvustav infoseminar "Ökosüsteem klassiruumis", kus viimase kahe aasta jooksul õppetöös toimunust annavad ülevaate teiste seas ka lapsed Sikupilli - ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumist.
4 ja 6.klassi õpilased jagavad oma kogemusi selle praktilise, mitmeid aineid lõimiva teaduspõhise õppevahendi "Ökokomplekt EcoKit" kasutusest, mis on teoks saanud Tallinna Ülikooli, Equilibre MTÜ, Roosna-Alliku valla ning PET Findhorni ühisprojekti tulemusena. "Säästva arengu hariduse keskmes on väärtuskasvatus, valitseva maailmavaate muutumine tarbijamentaliteedilt hoolivale, loodust ja inimesi väärtustavale ning alalhoidlikule mõtteviisile." ütleb TLÜ Ökoloogia Instituudi Säästva Arengu Hariduskeskuse juhataja Rea Raus.
"Nii nagu külmkapp saab ühel päeval tühjaks ning prügikast täis- nii oleme me inimkonnana tegelikult ka täna samasuguse dilemma ees - mis ja kuidas edasi? Säästvat arengut toetav õppimine on maailma terviklikkust ning seostatust mõtestav protsess, kus oluline koht on õppija loomuliku potensiaali avanemisel.
Isiklik vastutustunne, arusaam oma suutlikkusest panustada kogukonna ja sellega terve maailma tasakaalustatud, hoolivasse arengusse- see on säästvat arengut toetava õppimise üks eesmärke. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja iga päev õppida, kasutades kogemus- ja elamusõpet ning siin on suurepärase näitena võtta Findhornis, Ðotimaal, väljatöötatud õppevahend Ökokomplekt EcoKit."

Algne idee sai alguse Findhorni ökokogukonnast, kus koostati projekt Põhja-Ðotimaa koolidele. Selle aktiivse kogemusõppel baseeruva programmiga on entusiastlikult tegelenud üle mitme tuhande lapse ja paljude õpetajate alates 2010. aastast. Tegevuseks on välja töötatud kaks metoodilist juhendit/õppekava - I ja II kooliastmele ning III ja gümnaasiumi kooliastmele. Mõlemad õppekavad sobituvad hästi ka Eesti riikliku õppekavaga.

Õppevahendi Eestisse toomise ja eestindamisega on viimased 2 aastat tegelenud Järvamaal tegutsev keskkonnaharidusprojektidega tegelev väike Sotsiaalne Ettevõte Equilibre MTÜ. Koostööprojekt on sõlmitud Roosna-Alliku valla ja Ðotimaa Morray vallaga, et vahetada häid õppekogemusi kahe riigi vahel. Projekti on rahastanud nii Suurbritannia saatkond kui Archimedese SA.

Õppevahend on ära märgitud ka Keskkonnakäpa kandidaatide hulgas ning varasemat kajastust leidnud nii Eesti ajakirjanduses kui UNESCO Läänemere Projektis.

"Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project - BSP) on tegutsenud juba 25.aastat UNESCO koolide võrgustikus parema Läänemere seisundi, keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse nimel. Kogemusõpe on üks meie peamisi õppemeetodeid ja seetõttu tunneme huvi ka "EcoKit" vastu." lisas Gedy Siimenson, BSP üldkoordinaator.

2007 aastal loodud MTÜ Equilibre missiooniks on toetada inimese sisemist tasakaalu läbi loodustunnetuse arendamise, loomadega suhtlemise ning tervist toetava elukeskkonna loomise. MTÜ on rajanud Kesk-Eestisse teraapia- ja koolituskeskuse - Hobukooli Park, kus lisaks ratsutamisteraapiale tegeletakse ka praktiliste keskkonnaharidusprojektidega. Eelnimetatud praktilisi õppevahendeid saab edaspidi tellida just Hobukooli Pargist, Järvamaalt.

Projekti rahastatakse EL elukestva õppe Comeniuse Regio programmist SA Archimedese vahendusel.

TOIMUNUD -

20.aprill.2014

Põhuehituse töötuba Hara külas, Lahemaal

ÖKOMÄSS 2013 – KULTUURI JA KESKKONNA KOHTUMISPAIK

Tervistav (p)õhk minu Kodus

Praktiline koolitus tervisliku sisekliima loomiseks elu- ja tööruumis

 • 27.07 praktikum kl.10 - 18
 • 28.07 praktikum kl.10 - 17

  13. Juulil Kreisilinnapäev Paides.

  Kreisilinnapäeval on muude tegevuste hulgas võimalik näha ja proovida Koordi küla savist meisterdatud erinevaid seinakonstruktsioone ja osaleda ka väikestes töötubades, kus arutelud eritehnikate üle ja saab ka väikestviisi kätt proovida.

  Saviehituse koolitus - Sinu Savist Maja

  Praktiline koolitus toimub Hobukooli Pargis.

 • 5.07 algus lõkkeõhtuga kl.18
 • 6.07 praktikum kl.10 - 18
 • 7.07 praktikum kl.10 - 17

  TEEMA
  Looduslikud vormid kodu planeerimisel ja materjalid selle teostamiseks.
  Sul on võimalus õppida meisterdamist savi-liiva-põhu seguga (COB).
  Saad kogeda nii teoorias kui praktikas lihtsat ehitamist vundamendist katuseni
  - midagi, mis on jõukohane igaühele.

  Edaspidi oskad planeerida ja ehitada huvitava ja nägusa,
  Eesti kliimas vastupidava, praktilise ja lihtsa aiamaja või teha
  oma eluruumid looduslike materjalidega tervist toetavateks.

  KUIDAS OSALEDA SAAB

  Registreeri end kuni 2.juulini telefonil 56 203 777 või e-mailil sven @ equilibre.ee

  Kaasa võtta sobilik riietus, varustusega telk ja hea tuju.
  Koolituse hind on Sinule 180 € - hinnas on 3 söögikorda päevas ja õppematerjalid.

  2013 märts

  9.03 kell 10-16 toimus koolituste sarja "Meistrilt Meistrile" järgmine osa - "Vanapaberist seinakrohv". Koolituse täpsem kirjeldus SIIT

  Koolitust toetab MTÜ Järva Arengu Partnerid. Aitäh.

  2013 esimesel poolaastal on valmimas Equilibre teraapiahobustele viilhall. Projekti aitab ellu viia kohalik Leader grupp, finantside eest oleme tänulikud PRIALE.

  2012, September - Findhorn EcoKit

  Algas rahvusvaheline keskkonnahariduse projekt "Findhorn EcoKit"

  Findhorn EcoKit projekt on kaheaastane, kahe sarnase maapiirkonna vaheline koostööprojekt. Piirkondadeks on Morayshire Ðotimaal ja Roosna-Alliku vald Kesk-Eestis. Moray mägismaa alade hulka kuulub mitmeid looduskauneid maa-alasid hästi säilinud fauna ja floraga. Üks neist piirneb Findhorni Kogukonnaga. Roosna-Alliku kool asub vanas ajaloolises mõisas, ümbritsetuna looduskaitse alast, kus asub rikkalikult allikaid. Mõlema valla kõrgemad prioriteedid on seotud keskkonnahoidu toetavate projektide ja sellealase teadlikkuse tõstmisega. Samuti jagavad kummagi riigi vallad samu seisukohti laste teemakohast haridust puudutavates küsimustes, mõlema poole jaoks on oluline tõsta laste teadlikkust kliimamuutuste globaalsest vastutusest ning Maakera säilitamise vajadusest.

  Findhorni EcoKit on kogemusõppel põhinev haridusprogramm, mis toetab arusaamist ökosüsteemidest, kõige elava omavahelistest seostest, terviksüsteemi teooriast, süvaökoloogiast ja taastuvatest energiallikatest. See praktiline programm leiab aset klassiruumis ja on mõeldud õpetajatele ning kooliõpilastele. Antud projekt viib kokku Roosna-Alliku põhikooli ja Tallinna Ülikooli ühendades need omakorda Moray algkooli ning Findhorni Kogukonnaga. Projekti lõppedes jäävad koolide kasutusse vastavad teadus-tehnilised seadmed ja õppematerjalid, mida Eesti haridussüsteemis edasi rakendada.

  Projekti rahastatakse EL elukestva õppe Comeniuse Regio programmist SA Archimedese vahendusel.

  2012, September - Ecoland

  Toimus koostööprojekt Järvamaa Arengu Partnerid MTÜ ga, kus meie ühing oli projekti lõppkoosolekul Soomes, Uusikaupunkis ja tegime ettekande 2011 ja 2012 jooksul toimunud loodusehituse projektidest ning Kareda Vallamajas toimunud ennistustöödest ning koolitustest.

  2012, Juulis, Augustis, Septembris - Suurte põhupakkidega maja ehitus

  Praktiliselt kogu selle suve kestab meie hoonetele lisanduva põhumaja ehitus. Ehitame hübriid-konstruktsioonil (100a vanadest palkidest akende-uste karbid + kandvad põhupakid) suurtest põhupakkidest ellipsi kujulist mõnusat majakest (veidi üle 200 m2). Kui sul huvi osaleda ehitusprotsessis siis võta palun aegsasti ühendust ja valmistu põnevaks loodusehituse kogemuseks!

  2012, suvised koolitused Euroopas

  Euroopas toimuvatest teemakohastest koolitustest ja töötubadest saate väikese ülevaate siit lehelt - Strawbale-net.eu

  2012, 14. Juuli Kreisilinnapäev Paides.

  Weissensteini lehele

  Lembitu pargis oli võimalus Kreisilinnapäeval muude tegevuste hulgas näha ja proovida Koordi küla savist meisterdatud erinevaid seinakonstruktsioone. Samuti õppisime põhust maja ehituse nippe. Kohale oli tulnud palju huvilisi, usinamad meisterdajad teenisid töötasuna ka PAI-sid, kohalikku raha!

  Õppisime ühiselt midagi põnevat, ehitades materjalidest, mis pole tervisele kahjulikud ja ei koorma keskkonda ka peale meie eluaega!
  Üritusel tutvustasime ka "Terres a Terres" projektiga nähtud tehnikaid Prantsusmaalt ja Portugalist. Projekti toetas JAP MTÜ, kohalik Leader tegevusgrupp, projekti "Meistrilt meistrile" raames. Aitäh

  Kreisipäevad

  Meistrimees

  Ehitaja

  Huvilised

  Punutis-savi sein

  2011 10.september
  "Lastega ökomässule - vitspunutisest onni meisterdamine"

  2011 7.september
  "Traditsioonilised ehitusvõtted saviga" Koordi keskuses

  Toimus praktiline koolitus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnale, kus tegime tutvust kergsaviplokkide valmistamise ning savi-põhuseina ehitusega vitspunutisele (wattle and daub wall structure). Koolitust toetas ProNatMat.


  2011 juuni-juuli
  "VARJUALUSE EHITAMISE KOOLITUS VABADUSSÕJA TEEMAPARGIS " Müüsleri külas


  Müüsleri Saare Selts korraldas koolitusele, kus ehitati kena majake. Ehituseks kasutatud materjalid on enamuses taaskasutusest. Tehti liivakottidest vundament, ehitati vanadest seinapalkidest varjualuse karkass ja murukatus. Hiljem on võimalik karkassi vahele laduda halupuu-savi seinad.

  Projekti rahastati osaliselt EAS Kohaliku Omaalgatuse Programmist.

  2011, 28-29. juuli savikrohv Koordi külas

  Kahepäevane kohalikke naturaalseid ehitusmaterjale tutvustav rahvusvaheline koolitus. Koolituse raames krohviti viimistluskiht savi-paku majale, loodi reljeefseid kujundeid varemkrohvitud seinale ning lisaks anti ka lühiülevaade teraapia-tööst hobustega. Projekt kuulus koolituste sarja ProNatMat ja seda rahastas Euroopa Liit Interreg IV programmist. Aitäh.

  2011, 8. Juuli Kreisilinnapäev Paides.

  SRIKi hoovil saab Kreisilinnapäeval näha ja proovida Koordi küla savist segatud traditsioonilist savikrohvi. Seda kollase tooniga krohvi on kasutatud juba 1850 aastal nii Esna kui Vodja mõisas ja ka Koordi küla rehielamute palkseintel. Kohalik meister annab nõu, kuidas vanades majades ajaga lagunenud savikrohvi parandada ja milliseid töövõtteid ning materjale üldse tol ajal kasutati. Samuti saab näpunäiteid tänapäevase hoone sisekliima parandamiseks looduslikke materjale kasutades. Tule kohale, õpime looduselt ja püsime terved! Projekti toetab ka JAP MTÜ, kohalik Leader tegevusgrupp Ecoland projekti raames. Aitäh

  2011 august
  "Innovative use of natural building materials" Koordi külas ja Tallinnas

  Project duration: 7 August 2011 - 18 August 2011
  Project financer (for foreigners): Lifelong Learning Programme Grundtvig
  Project coordiantor: Säästvad Ehituslahendused LLC
  Partners: NPO Equilibre

  We organise with our good partner NPO Equilibre a 10-days workshop for 20 persons, where both in theory and practice the following topics will be covered:

 • planning a home using the principles of ecological design and permaculture
 • building with straw - making the walls, plastering
 • building with clay - clay wall of entwined rods, wall of logs and clay, light clay wall, clay blocks
 • ovens - baking oven of clay, straw and sand
 • compost toilet - the principles and practical imnplementationp
 • natural finishing materials and techniques - clay and lime plasters,tadelakt, natural paints
 • window and door restoration
 • visiting objects, pictures of the built and finished objects, overview of the previous training projects
 • sharing the experiences of sustainable building of eight countries
 • evenings with movies, sauna and log fire

  Contact Info:
  Kermo Jürmann +372 56 665 425  2010 Praktiline koolitus Järvamaal - Avastusterohke aeg saviga

  Koolituse käigus õppisime, kuidas savist erinevaid krohvisegusid valmistada, kuidas kasutada
  savi dekoreerimiseks ja kuidas savisse graveerida.
  Päevad on jagatud järgmiselt:
  31.mail segame kokku savikrohvi ning harjutame erinevaid krohvimise töövõtteid.
  Õpime kasutama erineva seguga krohve. Sama teeme ka 1.juunil.
  2. ja 3.juunil õpime dekoreerimise tehnikaid, mida oskuslikult on kasutatud Jaapanis ja
  ka Euroopas.
  4.juunil tegeleme savikrohvi sisse graveerimise ja kujundamisega.
  5.juunil on võimalus näha ja katsuda kõiki kasutatud tehnikaid, kuna on LAHTISTE USTE PÄEV.

  Kõik koolituspäevad kestavad 10.00 - 16.00ni, vahepeal on 1h lõunaks kl.13-14.00.
  Loe edasi….  Loeng - Kas minu kodu sisekliima on tervisega kooskõlas?

  Kevadel viisime läbi loenguid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Paides. Enamusi neist toetas KREDEX.
  Miks? Kuna tänapäeval on paljud inimesed hädas eluruumide elutu sisekliimaga, mis avaldub sageli ka tervisehäiretena. Mida ette võtta? Energiasääst ja hoonete soojustamine võib osutuda tervisele kahjulikuks kui ei jälgita olulisi tähelepanekuid! Tegelikult on olemas ka palju häid ja originaalseid looduslikke lähenemisi nii ehituses kui sisekujunduses, mis ei kahjusta elanikku ega hoonet. Hea on teada, millised (looduslikud) materjalid sobivad teie elutuppa, olmeruumidesse, magamistuppa või pesuruumi.

  Loeng on inimestele, kes on rajamas oma kodu või planeerimas ümberkorraldusi oma töö- ja eluruumides. Kes seisavad silmitsi hingamisteedehaigustega ja on valmis ümber kujundama enda või oma laste toa sisekliima tervislikkusest lähtuvalt.

  Loe edasi….  Loodu sehitajate tuur –
  „Loodusehituse energiasäästlikud lahendused”


  Mida õpetab loodusehitajate Kermo, Sveni ja Jaanuse
  ökoehitus-kogemus?
  Millised hirmud ja müüdid kaasnevad savi- ja põhuehitusega?
  Milline on tegelikkus? Millised on energiasäästu võimalused loodusehituses?
  Millised on uued suunad ökoloogilises ehituses?
  Mida kõike saab valmistada neist voolitavatest materjalidest?
  Kuidas taaskasutada materjale?
  Kas sõnnikust ja pinnasest saab tõesti valmistada kauneid ja vastupidavaid krohve?

  Koolitus on suunatud neile:
  - kes otsivad oma tervisliku kodu ehitamiseks sobivaid materjale ja tehnikaid
  - kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi, et olla hinnatud spetsialist
  - kes juba puutunud kokku loodusehitusega, ent vajavad lisateavet oma valikutes

  Loe edasi…

 •